Đánh giá nhân viên có vai trò như thế nào?

0

Đánh giá năng lực nhân viên như thế nào để họ tâm phục khẩu phục? Làm sao chọn được đúng người để tạo điều kiện hợp lý khuyến khích nhân tài làm việc trung thành? Đó là những công việc không đơn giản 

 

Kết quả hình ảnh cho Phần mềm đánh giá nhân viên

 

Nhiều doanh nghiệp thiếu kinh nghiệm xây dựng và duy trì một hệ thống đánh giá và phát triển nguồn nhân lực một cách chặt chẽ và khoa học. Có nơi thì cán bộ chủ chốt bất mãn nghỉ việc, nhân viên cấp dưới hoang mang. Nơi khác thì mất khách hàng do chất lượng dịch vụ giảm sút, sản phẩm bị lỗi nhiều làm tăng chi phí. 

Đánh giá năng lực của nhân viên là công việc nhạy cảm vì kết luận này ảnh hưởng nhiều nhất đến quyền lợi thiết thân của họ, từ việc tăng lương, xét thưởng

Một quy chế lương thưởng và chế độ lao động hấp dẫn sẽ có ích gì nếu áp dụng vào sai đối tượng. Như vậy không khéo công ty lại phải tốn quá nhiều chi phí cho những người chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, làm cho người lao động cảm thấy sự đãi ngộ chưa xứng đáng với công sức bỏ ra. 

Kết quả hình ảnh cho Phần mềm đánh giá nhân viên

Nhà quản lý nên sử dụng phần mềm đánh giá nhân sự giúp cho việc đánh giá dễ dang hơn với các tiêu chí đưa ra, nhân viên có thể tự đánh giá và nhà quản lý có thể điều chỉnh tieyu chí phù hợp với tính chất công việc môi trường công việc. Đánh giá một cách đúng đắn chuyên nghiệp nếu sử dụng phần mềm quản lý nhân sự,  vấn đề xảy ra như trên sẽ hạn chế tối đa. Tạo động lực cho nhân viên làm việc nếu được đánh giá đúng, Từ đó phân công việc việc sẽ phù hợp

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *